Föredrag om krishantering, förtroendekriser och varumärken


Snart håller jag dagens föredrag för ett bolag inom försäkringsbranschen. Jag ska prata för kristeamet och delar av koncernledningen om krishantering ur ett affärs- och varumärkesperspektiv.

Många stora koncerner är väl förberedda för fysiska kriser men har väldigt lite förståelse för förtroendekriser. Jag går igenom konkreta case och beskriver framgångsfaktorer och fallgropar, och visar hur kristeamet och ledningen kan arbeta för att förebygga och hantera eventuella kriser som sätter förtroendet och ryktet på spel.

Jeanette Fors-Andrée

Kommentera