Krisplan och krisövning


Kort vecka och mycket som ska hinnas med. Utbildning av en ledningsgrupp imorgon, framtagning av krisplan för ett annat företag och förberedelse inför en omfattande krisövning med ett tredje. Det är bara att köra på!

Föredrag och utbildningar för ledningsgrupper på företag inom livsmedelsindustrin är väldigt uppskattade. Dels är det förstås ett bra tillfälle för företagen att lära mer och inspireras, dels ett bra sätt för mig att lära känna nyckelpersonerna och etablera relationer med ledningsgrupper som kan komma att behöva mer stöd i en eller annan form i framtiden.

Jeanette Fors-Andrée

Kommentera