Modererar Kriskommunikation i digitala kanaler


Den 19:e november var jag ordförande och moderator för heldagskonferensen Kriskommunikation i digitala kanaler som arrangerades av Kompetensinstitutet.

Heldagskonferensen vände sig till kommunikationschefer, presschefer, ansvariga för sociala medier och digitala kanaler, kommunikatörer och informationsansvariga. Praktikfall och framgångsfaktorer diskuterades, jag pratade om hur digitala medier förändrat krisarbetet och hur du bäst hanterar blixtkriser och stormar i sociala medier. Intressanta talare kom från SAS, Fritidsresor, Telenor och Viasat. Dessutom hade vi keynote Donald Steel, som är Global Crisis Expert och tidigare Chief Communications Advisor på BBC.

photo

photo (1)

Kommentera