StrengthsFinder – att sätta fingret på sina fem främsta styrkor


Forskning visar att de personer som inte gör det dem är bäst på, inte är lika engagerade i sina jobb. ”People who do have the opportunity to focus on their strengths every day are six times as likely to be engaged in their jobs and more than three times as likely to report having an excellent quality of life in general.”

Därför är det viktigt för ledare och chefer att synliggöra medarbetarnas styrkor, fokusera på personalens talanger och hitta sätt att bejaka individens styrkor, snarare än att fokusera på svagheter. Det är egentligen helt absurt att lägga så mycket resurser på individens svaga sidor för att förbättra områden som man inte har talang för.

Mina fem styrkor enligt StrengthsFinder

Här nedan återges mina fem styrkor enligt StrengthFinder-testet: Achiever, Empathy, Relator, Harmony och Focus. Beskrivningarna är tagna från testresultatet och analysen av varje styrka. Jag kan konstatera att Achiever och Empathy är två av de styrkor som är mest tongivande – det är de två egenskaper som jag känner igen mig mest i.

Achiever 
Den här styrkan var väntad och beskrivningen passar väl överens med hur jag är som person. Det är en styrka som funnits med sen jag läste på högskolan och som följt med in i arbetslivet och vardagen. 

”Your Achiever theme helps explain your drive. By the end of the day you must achieve something in order to feel good. No matter how much you may feel you deserve a day of rest, if the day passes without some form of achievement, no matter how small, you will feel dissatisfied. You have an internal fire burning inside of you. It pushes you to do more, to achieve more.

Because of your strengths, you typically check and double check your work. You need to ensure everything is in order. You likely adopt a serious-minded approach when evaluating the accuracy of reports, research results, evidence, data, or facts. Instinctively, you expend a lot of mental, physical, and emotional energy earning the affection of the individuals you meet. Numerous people probably count on you to tell them about information updates, due dates, meeting changes, or special assignments. By nature, you launch new projects with ease and enthusiasm. The opportunity to do something better, more perfectly, or more completely than it has ever been done before motivates you to higher levels of excellence.”

Empathy 
För mig är det otroligt viktigt med empati, att jag känner med människor. Bland annat innebär det att jag kan komma kunden nära. Jag är med kunden, vill med kunden, känner med kunden och vill innerligt hjälpa och förbättra. Jag vill folk väl. På ett personligt plan blir det problematiskt om jag låter andras känslor gå före mina egna, när jag tar på mig andras problem och svårigheter och ser det som mitt ansvar att fixa och göra situationen hanterbar. 

”You can sense the emotions of those around you. You can feel what they are feeling as though their feelings are your own. Intuitively, you are able to see the world through their eyes and share their perspectives. You do not necessarily condone the choices each person makes, but you do understand. You hear the unvoiced questions. You anticipate the need. Where others grapple for words, you seem to find the right words and the right tone. Many times, you ease the stress of individuals when they are about to make an important decision. You can also calm those who are struggling with the uncertainty of change. You are likely to pose probing questions to direct the thinking of others.

Driven by your talents, you might make people feel good about themselves and what they have accomplished. How? You simply observe them closely to determine what pleases each one, and you may be sensitive to their feelings. It’s very likely that you are keenly aware of the needs and desires of people. These insights allow you to freely share your knowledge, skills, experiences, and expertise with many individuals. You instinctively understand how to make others feel good. You probably are known as a giver, not a taker.”

Relator 
Den här styrkan handlar framför allt om relationsskapande och nätverkande. Jag har vid flera känsliga tillfällen fått höra att jag är avväpnande och har lätt för att bryta isen och skapa en stämning av tillit och ömsesidigt förtroende. Det underlättar samtal och gör startsträckan kortare. 

”Because of your strengths, you occasionally make the complex easy to understand. Perhaps you have a gift for making the intricate seem simple. You break the ice quickly and so, people find it easy to create trust and confidence and share sensitive issues with you. People feel comfortable interrupting you with their questions. Some may ask what you think or feel about sensitive topics, internal organizational battles, or the behavior of particular individuals. Instinctively, you may be regarded by some individuals as a fine trainer, supervisor or instructor.”

Harmony 
”Harmoni” är kanske inte ett ord som jag själv hade använt, men det speglar ändå innehållet väldigt bra. Det är onödigt att ödsla tid på konflikter. För mig är det viktigt att folk kommer överens. Jag mår helt enkelt bra av att folk inte bråkar eller är osams på grund av en massa trams och missförstånd. 

”Your personable style and optimistic attitude attract people. In your view we are all in the same boat, and we need this boat to get where we are going. It is a good boat. There is no need to rock it just to show that you can. In your view there is little to be gained from conflict and friction, so you seek to hold them to a minimum. When you know that people around you hold differing views, you try to find the common ground. When others start to argue about their pet theory or concept, you steer clear of the debate, preferring to talk about practical, down-to-earth matters.

Perhaps you think sequentially. You might appreciate projects that have steps or defined starting and stopping points. Sometimes you test your ideas with specialists. You rely on people with special expertise. Driven by your talents, you appreciate the care given to you by an educator or coach.”

Focus 
Det jag kan känna igen mig i är framför allt mitt behov av riktning. Det behöver inte vara en detaljerad plan, det räcker med en målbild eller medveten väg. Till exempel: Både när jag skrev på min doktorsavhandling och min bok var det viktigt att först sätta titeln och rubrikerna, sen arbeta med innehållet. Jag känner också igen mig i resonemanget om att vara spetsig/nischad snarare än generalist och att jag är hands-on och konkretiserande. Bland det bästa jag vet är att samla på alla krafter och all skicklighet här och nu för att hjälpa en kund i kritiskt läge.

”Guided by this theme of Focus, you need a clear destination. By nature, you have a great desire to advance personally and professionally. You are more of a specialist, a person with an expert role, rather than a generalist and you appreciate excellence.

When others start to wander down other avenues, you bring them back to the main road. You are hands-on and practical by nature and prefer to concretize concepts and discussions on an abstract level.”

Jeanette Fors-Andrée

1 svar
  • David Johansson

    Kul att du använt StrengthsFinder för att upptäcka dina talanger! Hur går det med att utveckla dem till styrkor?

    David Johansson
    Gallup-certified Strengths Coach