Styrelsens ansvar i kris


Jag sitter nu på tåget hem från Karlstad där jag hållit en snabbkurs för ett 30-tal styrelseledamöter på temat ”Styrelsens ansvar vid krishantering”. Jag lyfte fram två aspeker: Styrelsens egna roll och ansvar i en kris, samt styrelsens sätt att stötta VD och verksamhetsledningen i en kris. Jag presenterade 4 principer för styrelsearbetet i krishantering och en antal framgångsfaktorer. Härligt med riktigt erfarna syrelseledamöter med en hel del i bagaget.

Jeanette Fors-Andrée

Nu önskar jag att jag vore hemma efter en lång och intensiv dag. Klockan är 23.15 och jag är fortfarande på tåget som är 1,5 timme försenat.

Kommentera